Denna sida använder cookies för korrekt funktion för användaren och för att samla användarstatistik som används i förbättringssyfte av sidan. Mer information

JOHN ANVÄNDER
SIN TELEFON
FÖR ATT KOLLA
SITT GLUKOSVÄRDE

John använder sin telefon for att kolla sitt blodsockervärde

Om CGM
Vad är kontinuerlig glukosmätning?

Kontinuerlig glukosmätning ger dig möjlighet att följa dina blodglukosnivåer, mönster och trender. En sensor mäter dina glukosvärden under huden kontinuerligen och informationen skickas via sändaren till mobilappen var 5:e minut. Detta innebär att du får 288 mätvärden varje dag som bildar en kurva, jämfört med cirka 6 till 10 mätningar när du använder den traditionella blodsockermätaren med stick i fingret. De goda nyheterna är att du inte behöver sticka dig i fingret lika ofta, och du får mycket mer information.

Ännu viktigare är att Guardian Connect hjälper dig att se trender i dina glukosnivåer – om du är på väg uppåt eller neråt samt hur fort det går. På så sätt kan du börja förutse låga och höga värden och kunna ta åtgärder innan du hamnar utanför målområdet. Du kan också ställa in förvarningar för höga och låga värden, så att du kan tänka på annat ibland utan att gå miste om viktig information. Med en vanlig blodsockermätare kan du tycka att allt är ok när du ser 6 mmol/l på din skärm. Men om ditt blodsocker sjunker väldigt fort kan du få en känning bara ett par minuter efter att du har kollat ditt blodsocker. Medtronic Guardian Connect är det ultimata verktyget för att hålla koll på blodsockret och hjälpa dig hålla det under kontroll.

LÄR DIG MER

KOMPONENTER I KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING

KOMPONENTER I KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING

HUR FUNGERAR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING?

Medtronics kontinuerliga blodglukosmätningssystem fungerar med hjälp av en sensor som du byter var 6:e dag, och en sändare som har 1 års garanti.

Medtronic Enlite sensor består av en tunn flexibel elektrod som förs in under huden. När sensorn väl är på plats kommer du inte att känna den. Elektroden är i konstant kontakt med din vävnadsvätska. Kemiska reaktioner mellan glukoset i dina vävnader och elektrodens material gör det möjligt för sensorn att fortlöpande mäta dina glukosvärden. En liten sändare, som är ansluten till sensorn, sänder informationen via Bluetooth till appen Guardian Connect i din mobiltelefon.

Eftersom sensorn mäter glukos i vävnadsvätska istället för i blod, sker en liten fysiologisk fördröjning på ca fem till sju minuter – den tid det tar för glukos att överföras från blodet till vävnaderna. Du ska därför inte bli förvånad om ditt värde från ett prov i fingret skiljer sig något från värdet i Guardian™ Connect.

LÄR DIG MER