Denna sida använder cookies för korrekt funktion för användaren och för att samla användarstatistik som används i förbättringssyfte av sidan. Mer information
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Du kan läsa vår senaste integritetspolicy här.

Registrera din enhet

Information om din Medtronicprodukt

Serienumret finns på baksidan av Guardian Connect sändaren. Ex: GT1234567X

Behöver du hjälp med att hitta serienumret? Var vänlig och ring produktsupport på 08-56858520.

Where to find your Medtronic product serial number.

Dina uppgifter

Kontaktuppgifter

Jag samtycker till att Medtronic sparar och behandlar mina personuppgifter i enlighet med företagets policy för skydd av personuppgifter för att använda dem för min MiniMed Care-support.

  • Samtycket innebär att jag kan få information via en lämplig kanal så som e-post, telefon eller SMS angående min aktuella diabetesbehandling, om produktuppdateringar som kan vara av intresse för mig, samt för att be mig om återkoppling angående servicen från produktsupport.
  • Behandlingen av personuppgifter kan också utföras av dotterbolag till Medtronic och deras underleverantörer i och utanför EES-området, i enlighet med Medtronics policy för skydd av personuppgifter.
  • I egenskap av ombud för användaren av systemet intygar jag att jag har inhämtat dennes samtycke till att lämna ut hans eller hennes personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan.
  • Mer information om hur Medtronic behandlar personuppgifter samt de registrerades rättigheter när det gäller personuppgifterna finns i Medtronics policy för hantering av personuppgifter.
  • Jag kan när som helst återta mitt samtycke via webbplatsen eller genom att skriva till Medtronic.

Captcha