Denna sida använder cookies för korrekt funktion för användaren och för att samla användarstatistik som används i förbättringssyfte av sidan. Mer information

Registrera din enhet

Information om din Medtronicprodukt

Serienumret finns på baksidan av Guardian Connect sändaren. Ex: GT1234567X

Behöver du hjälp med att hitta serienumret? Var vänlig och ring produktsupport på 08-56858520.

Where to find your Medtronic product serial number.

Dina uppgifter

Kontaktuppgifter

Jag samtycker till att Medtronic sparar och behandlar mina personuppgifter i enlighet med företagets policy för skydd av personuppgifter för att använda dem för min MiniMed Care-support.

  • Samtycket innebär att jag kan få information via en lämplig kanal så som e-post, telefon eller SMS angående min aktuella diabetesbehandling, om produktuppdateringar som kan vara av intresse för mig, samt för att be mig om återkoppling angående servicen från produktsupport.
  • Behandlingen av personuppgifter kan också utföras av dotterbolag till Medtronic och deras underleverantörer i och utanför EES-området, i enlighet med Medtronics policy för skydd av personuppgifter.
  • I egenskap av ombud för användaren av systemet intygar jag att jag har inhämtat dennes samtycke till att lämna ut hans eller hennes personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan.
  • Mer information om hur Medtronic behandlar personuppgifter samt de registrerades rättigheter när det gäller personuppgifterna finns i Medtronics policy för hantering av personuppgifter.
  • Jag kan när som helst återta mitt samtycke via webbplatsen eller genom att skriva till Medtronic.