Denna sida använder cookies för korrekt funktion för användaren och för att samla användarstatistik som används i förbättringssyfte av sidan. Mer information

CLAIRE ANVÄNDER SIN MOBIL
FÖR ATT KOLLA SINA GLUKOSNIVÅER

Claire använder sin mobil for att kolla hennes glukosvärden

Sex Skäl
Till Varför Du Ska Börja Använda Guardian Connect Idag

UNDVIK KÄNNINGAR NÄR DU IDROTTAR ELLER TRÄNAR

Vare sig du är proffs eller bara tränar för att hålla dig i form, har regelbunden fysisk aktivitet en positiv effekt på dina blodsockervärden och kan vara viktigt för att hantera din diabetes på ett bra sätt. Olyckligtvis iär det ibland svårt att hantera en ökad fysisk aktivitet när man har diabetes. Med Guardian Connect räcker det med en snabb blick i telefonen för att du ska få reda på ditt sensorglukosvärde. Guardian Connect kan varna dig när ditt socker sjunker under din lägsta nivå och om ditt blodsocker sjunker plötsligt. En varning i rätt tid kan utgöra hela skillnaden och ge dig information om att testa ditt blodsocker för att motverka och hjälpa dig att undvika ditt låga värde.

SOV GOTT

Oroar du dig över känningar på natten? Du är inte ensam. Med Guardian Connect kan du få en varning på din iPhone innan ditt blodsockervärde har blivit alltför lågt. 
Om du är en följare får du istället ett sms om användaren är på väg mot ett lågt värde. Tack vare meddelanden i rätt tid kan du känna dig tryggare och sova gott.

LUGN OCH RO MEDAN DU KÖR BIL

Du vet säkert att du alltid ska kontrollera ditt blodsocker innan du sätter dig i bilen. Efter ett blodprov innan du kör iväg, kan du tack vare Guardian Connect fortsätta din färd i lugn och ro, då du vet att du kommer att bli varnad om din blodsockernivå börjar sjunka snabbt.

FOKUSERA PÅ DITT JOBB ISTÄLLET FÖR DITT BLODSOCKER

Att hantera ditt blodsocker 24 timmar om dygnet utöver ditt krävande jobb, som kräver 100 % av din uppmärksamhet kan vara svårt. Att vara stressad eller väldigt aktiv på jobbet kan påverka dina blodsockernivåer, och orsaka att de sjunker eller stiger utan förvarning. Guardian Connect varnar dig omedelbart om ditt blodsocker förändras snabbt. Istället kan du fokusera på ditt arbete eller uppgiften framför dig.

ENKLARE ATT RESA

Gillar du att resa? Då vet du hur opraktiskt det kan vara att få en känning på flygplatsen, precis när du ska gå igenom säkerhetskontrollen. Eller senare när du promenerar på stan och insuper atmosfären i en vacker, ny stad. Eller helt enkelt när jetlag eller en okänd situation tvingar dig att avvika från dina normala rutiner. I sådana situationer kan Guardian Connect vara en kraftfull allieerad som kontrollerar dina blodsockernivåer och varnar dig om problem skulla uppstå.

KOLLA DITT BARNS BLODSOCKERNIVÅER I REALTID ÄVEN NÄR DU INTE ÄR TILLSAMMANS MED DEM

Att sköta ett barn med diabetes innebär mycket jobb. Troligtvis undrar du om du gör saker rätt och tillbringar mycket tid med att oroa dig över ditt barns blodsockernivåer. Eller, kanske oroar du dig för att deras blodsockernivå ska sjunka när du inte är tillsammans med dem. Guardian Connect kan ge dig lite sinnesro. En av de mest spännande funktionerna är dess möjlighet att skicka information irealtid till din samrtphone eller enhet som är kopplad till den. Föräldrar och vårdgivare kan till och med få SMS-varningar om sensorns blodsockernivåer sjuker eller stiger ett förbestämt intervall. Guardian Connect är med, även när du inte kan vara det.